Introductie oplossingsgericht werken

In deze introductietraining leer je de basisprincipes van oplossingsgericht werken. Je krijgt concrete handvaten om te joinen, erkenning te geven en waardering uit te spreken. Je wordt je bewust van het verschil tussen een probleemgerichte benadering en een oplossingsgerichte benadering van een situatie. Door meer te focussen op de gewenste situatie ontstaat er creatieve ruimte om te komen tot werkbare en duurzame verandering. Deze benadering gaat uit van een fundamenteel vertrouwen in de autonomie, positieve intenties, hulpbronnen en vaardigheden van mensen.

Doorheen de training worden ervaringsgerichte oefeningen gegeven. Op die manier hoop ik dat je het geleerde direct kan toepassen en uitproberen.