Faalangsttraining

Faalangst kent verschillende gezichten. Sommige studenten ervaren faalangst doordat ze alles zo tot in de puntjes willen voorbereiden om controle te kunnen houden. Deze studenten ervaren hierbij zoveel stress dat ze blokkeren. De faalangst die ze ervaren is actieve faalangst.

Andere studenten hebben schrik om te mislukken en proberen die situaties te vermijden. Dit wordt ook wel passieve faalangst genoemd. Dit is bijzonder vervelend omdat je bijv. deadlines niet haalt en opdrachten niet rond krijgt.

Gepaste coaching of begeleiding is dan aangewezen. Wat levert zo een coachingstraject je op?

  • Je leert de faalangstsignalen herkennen bij jezelf.
  • Je leert je eigen denkfouten kennen en krijgt hier controle over.
  • Je leert je ontspannen en kan deze ontspanningsoefeningen toepassen in situaties die angst oproepen.
  • Je leert je interne ervarings -en belevingswereld kennen en benoemen.
  • Je leert inzicht hebben in de relatie tussen gebeurtenis, gedachten, gevoelens en gedrag.
  • Je leert je eigen vermijdingsstrategieën kennen en je kan alternatieve strategieën bedenken.