Kennismakingsworkshop nieuwe autoriteit en geweldloos verzet

Datum/ uur
16/02/2017
09:00 - 12:00


Wil je als ouder stilstaan bij je opvoedingsstijl en wat autoriteit voor jou betekent? Zoek je concrete tools om op een geweldloze, krachtige en warme manier om te gaan met kinderen en jongeren? Voel je je soms zo machteloos en wil je als ouder meer in je kracht kunnen staan?

Wat: in deze workshop maken we kennis met de filosofie van nieuwe autoriteit en geweldloos verzet van Haim Omer. Daarnaast staan we stil bij de verschillende pijlers van geweldloos verzet: zelfcontrole, transparantie, (inschakelen) steunnetwerk, (ouderlijke) aanwezigheid, de-escalerend reageren en relatiegebaren. Je krijgt voorbeelden hoe je als ouder in je kracht kan komen wanneer je geconfronteerd wordt met moeilijk gedrag van kinderen en jongeren. Je ontdekt via oefeningen op welke manier jij deze pijlers kan vertalen naar je eigen context.

Voor wie: voor iedereen die wil kennismaken met de pedagogische ideeën van Haim Omer: ouders, opvoeders, leerkrachten, psychologen, enz.

Wanneer: donderdag 16 februari 2018, van 09:00 tot 12:00

Waar: Gent, de exacte locatie wordt meegedeeld wanneer je inschrijving bevestigd is. De workshop gaat door met minimum 4 deelnemers en maximum 8 deelnemers. Op vraag kan een attest van deelname voorzien worden.

Basisprijs: 35 euro per persoon. Met factuur: +10%.
Mogelijks betaalt je werkgever dit gedeeltelijk terug, informeer hiernaar op je werk!

Hoe inschrijven: 

Reserveringen

Er kunnen voor dit evenement geen reserveringen meer worden gedaan.